Gli med fraspark gjennom synkebue

Eleven senkar seg ned på grunna, set seg i posisjon og sparkar godt frå veggen. Skyt som ei pil gjennom synkeringen. Først på mage, så på rygg. Klarar eleven å gli gjennom fleire ringar?