Dreie pil med fraspark

Eleven gjer fråspark frå kanten, glir på magen som ei pil, dreier så over til pil på ryggen og deretter tilbake att.