Dreie pil

Eleven flyt som ei pil på magen i linjehaldning - dreier over på ryggen - pustar roleg ut og inn - dreier over på magen att. 

 

Minn eleven på å halde linja, breitt fråspark, og ikkje svai i ryggen.