Pil med fraspark fra kant - på magen

Eleven står 0,5 m frå bassengveggen - set ein fot mot veggen - bøyer overkroppen fram slik at brystkassa er i vatnet - strekkjer armane fram - pustar inn - let overkroppen synke under vatn med hovudet mellom armane, medan han/ho set den andre foten mot veggen - sparkar frå med begge beina - ser ned mot botnen - glir som ei pil så langt han/ho kan. Eleven kan og prøve å gli gjennom ein rokkering.