Skyve tømmerstokk/pil

Eleven ligger i linjeholdning på magen, med ansiktet i vannet og armene strukket frem. En partner griper rundt hoften og skyver eleven fremover slik at han/hun glir som en pil så langt han/hun kan, uten at beina synker.