Hopp og stup

Å kunne hoppe og stupe er ikke en av de fire kjernefunksjonene, men er likevel en viktig komponent i det å bli svømmedyktig. 

Å våge å hoppe i vannet kan være viktig for å redde andre, men det er også svært viktig å erfare og håndtere hopp/stup dersom en selv skulle oppleve et uventet fall. Og glem ikke dette - det kan være utrolig morsomt å kunne hoppe og stupe!

  • Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned– orientere seg under vann – hente to gjenstander* til overflaten. Alt gjennomføres i ett.
    Gjenstandene bør ligge minst 50 cm fra hverandre, eventuelt kan eleven hente en gjenstand som ligger 2 meter ut fra kanten/bryggen hvor det hoppes fra.

Aktiviteter for hopp og stup

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse