Obligatorisk øvelse 3 - hopp og dykk (erstatter testøvelse 6)

  • Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned– orientere seg under vann – hente to gjenstander* til overflaten. Alt gjennomføres i ett.

Gjenstandene bør ligge minst 50 cm fra hverandre, eventuelt kan eleven hente en gjenstand som ligger 2 meter ut fra kanten/bryggen hvor det hoppes fra.