Trygg i vann

Å bli trygg i vannet handler om å erfare og venne seg til vannets og kroppens egenskaper og samspillet mellom dem. Det må legges til rette for at eleven opplever mestring og gjennom det får positive erfaringer i og med vannet. Lek og bevegelse på grunne er viktige elementer i det første steget for å bli trygg i vann.

Hvordan vet jeg at eleven er trygg i vannet? 

Det kan være en utfordring å identifisere kjennetegn på trygghet og mestring hos elevene i denne prosessen. Etter hvert som du får erfaring kan du tolke ansiktsuttrykk, kroppsholdning og hvor lenge eleven er aktivt prøvende. Anstrengt kroppsholdning, forsøk på å få hodet høyt opp fra vannet, og å bli fort ferdig kan være tegn på at eleven er usikker eller redd.

Trygghet, derimot, vises ikke bare med en mer avslappet holdning og fortrolighet med å ha hodet lavt og nede i vannet, men også gjennom at eleven viser glede, har øynene åpne under vann og flyter både på rygg og mage. I tillegg kan spontane verbale ytringer og/eller svar på oppfølgende spørsmål knyttet til aktiviteten fortelle om elevens trivsel og trygghet.

Se også:

Elevmedvirkning

Aktiviteter for å bli trygg i vann

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse.