Trygg i vann

Å bli trygg i vannet handler om å erfare og venne seg til vannets og kroppens egenskaper og samspillet mellom dem. Det må legges til rette for at eleven opplever mestring og gjennom det får positive erfaringer i og med vannet. Lek og bevegelse på grunne er viktige elementer i det første steget for å bli trygg i vann.

Hvordan vet jeg at eleven er trygg i vannet? 

Det kan være en utfordring å identifisere kjennetegn på trygghet og mestring hos elevene i denne prosessen. Etter hvert som du får erfaring kan du tolke ansiktsuttrykk, kroppsholdning og hvor lenge eleven er aktivt prøvende. Anstrengt kroppsholdning, forsøk på å få hodet høyt opp fra vannet, og å bli fort ferdig kan være tegn på at eleven er usikker eller redd.

Trygghet, derimot, vises ikke bare med en mer avslappet holdning og fortrolighet med å ha hodet lavt og nede i vannet, men også gjennom at eleven viser glede, har øynene åpne under vann og flyter både på rygg og mage. I tillegg kan spontane verbale ytringer og/eller svar på oppfølgende spørsmål knyttet til aktiviteten fortelle om elevens trivsel og trygghet.

Obligatorisk øvelse 1 - vanntilvenning (erstatter testøvelse 4)
  • Eleven står på grunt vann* og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet med en kopp 5 ganger.

* Grunt vann menes her at vannet rekker opp til navlen.

Obligatorisk øvelse 2 – hodet under vann med rytmisk pusting (testøvelse 5)
  • Eleven står på grunt vann* og trekker pusten, bøyer knærne og dupper seg helt under vann, puster (bobler) ut luft gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pust, dupper seg ned igjen og gjentar øvelsen fem-ti ganger.

* Grunt vann menes her at vannet rekker opp til brystet.

Aktiviteter for å bli trygg i vann

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse.