Blåse bobler

Eleven blåser først luft ut munnen over vannskorpa. Deretter dykker han/hun munnen ned i vannet og blåser luft ut.

Etter hvert som eleven blir trygg på dette kan du oppfordre til å gå rundt i vannet samtidig som han/hun blåser bobler. Du kan gjerne si «nå skal vi koke poteter» eller «lag lyd som en racerbåt».

Videre kan eleven blåse luft ut nesen over vannskorpa. Deretter dykker han/hun nesen ned i vannet og blåser luft ut. 

Til slutt dykker eleven hele ansiktet under vann og holder pusten. Still gjerne spørsmål som "Klarer du å ha øynene åpne?". Etter hvert dykker eleven hele ansiktet under vann og puster kraftig ut gjennom nese og munn. "Hvor store bobler kan du lage? Kan du gjøre det en gang til?"  Dette er starten på rytmisk pusting.