Frakte flytende gjenstand

Eleven får utdelt en flytende gjenstand, som for eksempel ett svømmebrett. Gjenstanden skal fraktes gjennom bevegelser med armene, men uten at eleven berører det.

Utstyr: Flytende gjenstand, som for eksempel svømmebrett