Gå i flette

Del gruppen i to. Elevene står mot hverandre på en linje, den første i linjen tar i høyre hånd på førstemann i motsatt gruppe, går halvt rundt, tar i venstre hånd på nestemann, går halvt rundt, tar i høyre hånd osv. Eleven går fortere og fortere i fletten.

Aktiviteten er hentet fra "Veien til svømmedyktighet" - Norges svømmeskole