Hodet under vann

Eleven dykker helt under, med øynene lukket, og bobler ut. Holder pusten. Si gjerne «klarer du å ha øynene åpne? Klarer du å boble ut? Klarer du å holde pusten lengre?» Gjenta flere ganger etter hverandre. Dette er starten på rytmisk pusting.

To og to elever kan gjerne gå sammen og skifte på å dykke under.