Transportere vann

Eleven transporterer vatn i ein kopp, frå den eine sida av bassenget til den andre, og hellar det opp i ei bøtte på kanten. Ved å bruke store koppar er det enklare, medan små koppar gjer aktiviteten vanskelegare. Ved å balansere koppen på handflata aukar ein vanskegraden.

Dersom gruppesamansetjinga tilseier at konkurransar er ok, kan de sjå kva for gruppe som fyller bøtta raskast.

Aktiviteten er henta frå "Veien til svømmedyktighet" - Norges svømmeskole