Vann i øyne og ansikt

Eleven står på grunt vann. Du kan til dømes sei «vi har akkurat stått opp og nå må vi vaske oss. Vi skal vaske ansiktet, øyrene og håret godt»

Eleven kan så sprute vatn i ansiktet og prøve å bruke augneloka aktivt, som ein vindusviskar.

Elevane går saman i par eller grupper og står på hoftedjupt vatn. Forsiktig sprutar den eine vatn på den andre, etter kvart sprutar dei meir og meir vatn. Du kan sei til elevane at det er lov å beskytte seg med armane, men ikkje å snu seg vekk.