Ryggcrawl

Ryggcrawl har mykje sams med vanlig crawl, men går føre seg på rygg med hovudet i fartsretninga. I ryggcrawl bør eleven meistre alle kjernefunksjonane og rotasjon frå mage til rygg, og frå rygg til mage, i pil/I/linjeholdning om lengdeaksen.

Aktiviteter for ryggcrawl

Aktivitetane er lista opp frå det enkle til det komplekse