Svømmeteknikk på siden

Svømming på siden er en nyttig teknikk for å gi elevene grunnlag for å kunne bevege seg effektivt i vann. Sidesvømming med saksebeinspark er også med på å skape gode forutsetninger for selvberging og livredning.

Aktiviteter for sidesvømming

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse