Varierte og effektive svømmeteknikker

På ungdomstrinnet stilles det større krav til teknisk utførelse. Å kunne svømme effektivt betyr å redusere motstanden i vannet, utnytte vannets egenskaper for å skape framdrift og å kunne puste rytmisk. Eleven bør kunne mer enn en svømmeart for å kunne effektivt og hensiktsmessig variere teknikk etter forholdene.

Det å kunne svømme med varierte og effektive svømmeteknikker vil bidra til at overskuddet i selvbergingsevnen øker, slik at eleven er bedre i stand til å redde seg selv og andre.

Aktiviteter for svømmeteknikk

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse