Varierte svømmeteknikker

På ungdomstrinnet skal eleven utvikle kompetanse i å utføre varierte svømmeteknikker. 

Det å kunne svømme med varierte svømmeteknikker kan til at overskuddet i selvbergingsevnen øker, slik at eleven er bedre i stand til å redde seg selv og andre. Mestring av varierte svømmeknikker kan også bidra til positive opplevelser av svømming som en trenings og/eller mosjonsaktivitet, og stimulere til en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil.

Aktiviteter for svømmeteknikk

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse