Forøvelse til brystvending

Eleven skal prøve å gjennomføre 1/2 salto bakover og rulle over på magen. Eleven skal krype godt sammen og runde ryggen, strekke ut når han/hun ligger på magen igjen, flyte opp til linje og markere dette.

Pass på at eleven får inn hodet i sirkelen og strekker ut i riktig tid.