Forøvelse til ryggcrawlvending

Eleven skal forsøke å gjennomføre salto bakover. Han/hun skal holde hodet nede inne i sirkelen, om mulig lukke beina/føttene rundt rompa. Mest mulig perfekt sirkel. Roter alltid rett bakover.

Følg med at eleven får inn hodet i sirkelen og holder det nede.