Svømmebasseng

Et basseng i nærhet til sjø eller vann gir muligheter for å kombinere aktiviteter som gjøres i basseng inne, til reelle situasjoner ved opphold i, ved og på vann. Svømmebassenget kan egne seg til opplæring og bading for de minst erfarne elevene som trenger en tilpasning før de beveger seg ut i sjøen.

Hva ser vi i 360° visningen?

 • Adkomstvei til området. Det er en god og bred gangvei forbi stranden, men vær oppmerksom på at man ikke leker/tuller på vei utover da det er en bratt og forholdsvis høy steinmur som leder rett ned i vannet.
 • Mulighet for samlingsplass på forhøyningen med god oversikt over hele området. Kan egne seg for introduksjon og observasjon av området for å avklare rammer for hvor elevene kan bevege seg.
 • I eksempelet over ser vi et bygg som kan utforskes med tanke på å skifte og muligheter for å varme seg.

Opplæringsmuligheter

 • Vurdering av sikkerhet i uteaktiviteter.
 • Trygg og sporløs ferdsel ved sjø eller vann.
 • Anvende kunnskap og ferdigheter fra basseng til sjø eller vann.
 • Muligheter for progresjon i svømmeopplæring.
 • Leke, og utføre grunnleggende øvelser med tilvenning til vann, som å dykke, flyte, gli, skape fremdrift.
 • Tilvenning til utendørs svømming eller bading.

Risikovurdering

Hva kan skape utfordringer ved opplæringen/badingen?

 • Hva er plassert på eller ved svømmebassenget som kan skape utfordringer ved opplæringen/badingen?
 • I eksempelet over ser området oversiktlig ut, men det er flere risikomomenter i tilknytning til svømmebassenget som for eksempel en brygge som kan være glatt.
 • Hvor dypt er bassenget med tanke på å hoppe uti?
 • Er det jevn dybde i hele bassenget?
 • Hva er vanntemperaturen med tanke på hvor lenge elevene bør oppholde seg i bassenget?
 • Hvordan kommer man seg opp igjen?
 • I eksempelet over er det markert en stige samt en rampe som gjør det enkelt å ta seg uti og opp fra bassenget.

Hva finnes av tilgjengelig redningsutstyr?

 • I eksemplet over er en livredningsbøye plassert i nærhet til svømmebassenget på en knaus ved kaien.

Eksempel på aktivitet

Se flere aktiviteter:

Vanntilvenning og svømming