Sydenuke i Meløy

I Meløy kommune har en svømmelærer ansatt i 100% stilling, ansvar for opplæringen ved seks av kommunens åtte skoler. Elever på 1.- til 7.trinn får tilbud om 12 undervisningstimer per år, en time per uke, i 12 påfølgende uker.

For noen år siden merket svømmelæreren at elever som var på ferie i «syden» i løpet av skoleåret, ofte gjorde et hopp i progresjonen. Svømmelæreren knyttet dette til den tilnærmet konstante tilgjengeligheten på basseng og sjø, og få tidsbegrensninger, sammenlignet med opplæring i skolen. Dermed oppstod ideen om «sydenuken». I stedet for å dra til «syden», så flyttet de «syden» til skolen.

I utviklingen av «sydenuken» ble det tatt utgangspunkt i naturen i lokalmiljøet, læringsprinsippene som ungene selv bruker når de er i «syden», samt tverrfaglig samarbeid med de andre lærerne.

«Sydenuken» blir arrangert ved oppstart av skoleåret på 3. trinn. Elevene har aktiviteter i, ved og på vannet, hver dag i en uke. Sensommeren i Nordland er lunefull, derfor blir våtdrakter benyttet. Det blir lagt opp til aktiviteter, men elevene styrer selv tempo og hva de ønsker å gjøre. Leker, kongler, bøtter, kano osv. er tilgjengelig for å gjenskape den spontane leken, som elevene gjerne opplever i «syden».

At foreldre er forberedt er viktig. Derfor blir informasjon til foreldre gitt allerede før elevene avslutter 2. klasse. De får vite hva «sydenuken» innebærer, -hvordan den organiseres, -hva eleven trenger å ha med, samt hvilke læringsmål det arbeides mot.  

Svømmelæreren opplever at «sydenuken» gir elevene veldig mange nye og positive erfaringer, som de tar med seg videre. «De mest forsiktige elevene er mye tryggere når vi kommer inn i svømmehallen igjen».

Foreldreskriv (PDF 191kb)

Sydenuken - dag for dag (PDF 238kb)

Ønsker du å vite mer om «Sydenuken»?

Ta kontakt med svømmelærer Erling Holm Olsen
Epost: erling.holm.olsen@meloy.kommune.no