Crawlbeinspark ved kant

Eleven sitter på kanten og gjør crawlbeinspark. Eleven går deretter i vannet, ligger på mage/rygg og holder med hendene i bassengkanten. Gjør crawlbeinspark. La eleven oppdage viktigheten av at hodet ligger nede i vannet.

Etter hvert kan eleven sparke seg fra loddrett til vannrett stilling. Minn han/hun på å at hodet skal ligge nede i vannet i vannrett stilling.