Ryggcrawl-beinspark

A. Eleven ligger på rygg og holder brettet på brystet (kan føles tryggere for enkelte elever), og gjør crawlbeinspark.

B. Derettet holder eleven brettet over beina (ubåt-stilling), men unngår at knærne treffer brettet når han/hun gjør crawlbeinspark.

C. Så holder eleven brettet over hodet i linjeholdning (kan være lettere uten brett). Fokuserer på å sparke føttene opp i vannflaten og lage små bobler.

D. Eleven gjør crawlbeinspark, med og uten svømmeføtter.

E. Eleven gjør så crawlbeinspark med armene langs siden (ubåtform), uten brett.

F. Deretter holder eleven armene langs siden (ubåtform), uten brett, men nå ligger eleven enten på høyre eller venstre side (skulder/overarm ligger ut av vannet),

G. Eleven har armene langs siden (utbåtform) og trener på rotasjon fra side til side; f.eks. fem-seks beinspark i ubåt, fem-seks beinspark på høyre side, fem-seks beinspark i ubåt, fem-seks beinspark på venstre side osv.

 

H. Som over, men nå ligger eleven som superman/-woman (skulder/overarm ut av vannet). Minn eleven på at arm og øre ligger sammen - han/hun skal være som en pil.