Om svømmedyktig.no

Svømmedyktig er en nettside for deg som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, og som har ansvar for tilrettelegging og utvikling av denne kompetansen hos eleven.

På Svømmedyktig vil du finne aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn, med særlig fokus på øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig etter 4. trinn. 

Etter 4. trinn skal eleven være svømmedyktig, men svømmeopplæringen stopper ikke der. Naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt i kroppsøvingsfaget. Derfor finner du også ferdighetsprøven satt i sammenheng med aktiviteter som inkluderer trygg ferdsel, selvberging og livredning.

I tillegg til aktivitetene vil du også finne informasjon om trygg og forsvarlig opplæring og bading i skolens regi, opplæring og bading ute, organisering i basseng, praksiseksempler, lenker til undervisningsopplegg, samt annen viktig informasjon.

Vi har tatt utgangspunkt i at det er målgruppene sine behov som skal styre innholdet på nettsiden. Derfor har vi snakket med en rekke personer som kjenner svømme-, selvberging- og livredningsopplæringen. Ufaglærte og faglærte svømmelærere, rektorer og skoleeiere har fått uttale seg om ønsker og behov. Innholdet på nettsiden er samlet inn og kvalitetssikret av en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner på fagfeltet.

Svømmedyktig er del av regjeringens satsning på bedre svømmeopplæring i skolen. Oppdraget med å lage og drifte nettstedet er gitt til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, via Utdanningsdirektoratet.

 

Har du spørsmål om svømmedyktig.no? 
Kontakt Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL post@mhfa.no