Om svømmedyktig.no

Svømmedyktig er en nettside for deg som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, og som har ansvar for tilrettelegging og utvikling av denne kompetansen hos eleven. Svømmedyktig er også for deg som er opptatt av tverrfaglig undervisning og trygg ferdsel i, ved og på vann.

Etter 4. trinn skal eleven være svømmedyktig, men svømmeopplæringen stopper ikke der. På Svømmedyktig vil du finne aktiviteter som følger en progresjon i opplæringen gjennom kompetansemålene etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn. I aktivitetene finner du eksempler på øvelser for underveisvurdering.

Opplæringen i vanntilvenning og svømming, og tygg ferdsel i, ved og på vann er knyttet til kjerneelementene bevegelse og kroppslig læring og uteaktiviteter og naturferdsel. Derfor er underveisvurdering og obligatorisk ferdighetsprøve satt i sammenheng med aktiviteter for svømming, trygg ferdsel, og selvberging og livredning.

I tillegg til aktivitetene vil du også finne informasjon om trygg og forsvarlig opplæring og bading i skolens regi, opplæring og bading ute, organisering i basseng, praksiseksempler, lenker til undervisningsopplegg, samt annen viktig informasjon.

Vi har tatt utgangspunkt i at det er målgruppene sine behov som skal styre innholdet på nettsiden. Derfor har vi snakket med en rekke personer som kjenner svømme-, selvberging- og livredningsopplæringen. Ufaglærte og faglærte svømmelærere, rektorer og skoleeiere har fått uttale seg om ønsker og behov. Innholdet på nettsiden er samlet inn og kvalitetssikret av en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner på fagfeltet.

Svømmedyktig er del av regjeringens satsning på bedre svømmeopplæring i skolen. Oppdraget med å lage og drifte nettstedet er gitt til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, via Utdanningsdirektoratet.

Svømmedyktig.no ble publisert første gang  i 2017 med utgangpunkti LK06. Siden ble oppdatert til LK20 skoleåret 2020/2021.

 

Redaksjon og faglig ansvarlige:

Ann-Helen Odberg og Gisle Vedvik Tjellaug

Illustrasjoner av Thomas Madsen

Har du spørsmål om svømmedyktig.no? 
Kontakt Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL post@mhfa.no

Filmene om utendørs opplæring i sjø er opptak fra prosjektet "Vanntrygghet" Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen og omland friluftsråd, Coasteering, Stend videregående skole (Naturbruk og friluftsliv v/ Karl-Ingolf Løtveit) og Olsvik skole. Opptakene er gjort av Medielab, HVL i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (2020).

Filmene om utendørs opplæring i vann og obligatorisk ferdighetsprøve ute, er utviklet av  Norsk Livredningsselskap v/Mats Melbye i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL. Aktivitetene er basert på boka «Selvberging» Vanntilvenning, livredningsforberedende svømming, dykking (Melbye, NLS 2013).

Filmene om innendørs opplæring er utviklet av Norges svømmeforbund (2019).