Ressurser til opplæring i, ved og på vann i skolen

På denne siden finner du ressurser som støtter opp under opplæringen i svømming, selvberging og livredning i skolen. Les om hvordan andre gjør det, tips til organisering i basseng eller bli kjent med informasjonsskrivet til foreldre og foresatte som er oversatt til flere språk.

Ressurser

 • Publikasjoner

  Samling av publiserte masteroppgaver, artikler og rapporter som omhandler svømme, selvbergings- og livredningsopplæringen i skolen.

  Gå til samlingen
 • Hvordan gjør andre det?

  Erfaringer andre har gjort seg med ferdighetsprøven, praksiseksempler fra skoler og kommuner, i tillegg til eksempler på samarbeid med frivillige organisasjoner.

  Erfaringer og eksempler
 • Et inkluderende læringsmiljø

  Les mer om elevemedvirkning, elevforutsetninger, tilpasset opplæring og klasseledelse.

  Inkluderende læringsmiljø
 • Samarbeid skole-hjem

  Tips til hva du kan formidle til foreldre/foresatte om opplæringen og hva de selv kan bidra med for å gjøre eleven svømmedyktig

  Samarbeid skole-hjem
 • Organisering i basseng

  Tips til hvordan du kan organisere og ivareta mål for opplæringen og sikkerheten i basseng.

  Organisering i basseng
 • Pedagogiske verktøy

  Her finnes ulike pedagogiske verktøy du kan bruke som hjelp i din undervisning.

  Se pedagogiske verktøy
 • Organisasjoner og frivillighet

  Samling av lenker til ulike organisasjoner som kan gi inspirasjon og veiledning.

  Organisasjoner og frivillighet
 • Undervisningsopplegg

  Her finner du forslag til undervisningsopplegg i basseng.

  Undervisningsopplegg