Fra vanntilvenning til livslang vannglede

Å bli svømmedyktig og i stand til å berge seg selv og andre, er ikke uavhengige prosesser. For å synliggjøre viktigheten av at eleven får opplæring i begge deler, deles det likevel her inn i to temaområder.

Andre ressurser

 • Obligatorisk ferdighetsprøve

  Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom - og mestre - innen utgangen av 4. trinn.

  Obligatorisk ferdighetsprøve
 • Klasseledelse og didaktikk

  En enkel innføring i undervisningsmetoder og -prinsipper som kan være til hjelp i din undervisning.

  Klasseledelse og didaktikk
 • Organisering og sikkerhet

  Tips til hvordan du kan organisere og ivareta sikkerheten, både inne- og utendørs. Bassengutnyttelse, alarmplan og risikovurdering mm.

  Organisering og sikkerhet
 • Samarbeid skole-hjem

  Tips til hva du kan formidle til foreldre/foresatte om opplæringen og hva de selv kan bidra med for å gjøre eleven svømmedyktig

  Samarbeid skole-hjem
 • Hvordan gjør andre det?

  Erfaringer andre har gjort seg med ferdighetsprøven, praksiseksempler fra skoler og kommuner, i tillegg til eksempler på samarbeid med frivillige organisasjoner.

  Erfaringer og eksempler
 • Andre aktiviteter i, på og ved vann

  Samling av lenker til aktivteter og organisasjoner som kan gi inspirasjon og veiledning.

  Aktiviteter og organisasjoner