Fra vanntilvenning til livslang vannglede

Andre ressurser

 • Obligatorisk ferdighetsprøve

  Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig.  

  Underveisvurdering
 • Et inkluderende læringsmiljø

  Les mer om elevemedvirkning, elevforutsetninger, tilpasset opplæring og klasseledelse.

  Inkluderende læringsmiljø
 • Organisering i basseng

  Tips til hvordan du kan organisere og ivareta mål for opplæringen og sikkerheten i basseng.

  Organisering i basseng
 • Samarbeid skole-hjem

  Tips til hva du kan formidle til foreldre/foresatte om opplæringen og hva de selv kan bidra med for å gjøre eleven svømmedyktig

  Samarbeid skole-hjem
 • Hvordan gjør andre det?

  Erfaringer andre har gjort seg med ferdighetsprøven, praksiseksempler fra skoler og kommuner, i tillegg til eksempler på samarbeid med frivillige organisasjoner.

  Erfaringer og eksempler
 • Frivillige organisasjoner og samarbeid

  Samling av lenker til frivillige organisasjoner som kan gi inspirasjon og veiledning.

  Organisasjoner