Frivillige organisasjoner og samarbeid

Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevenes utvikling. Det gjelder også for svømme- og livredningsopplæringen. Et samarbeid mellom lærer og instruktør eller frivillige organisasjoner kan bidra positivt i skolens og elevens opplæring i trygg ferdsel i, ved og på vann, svømming, selvberging og livredning.