Kurs og støtte

Under følger forslag til relevante kurs, seminarer, etter- og videreutdanninger, samt tilskuddsordninger

 • Etter- og videreutdanning

  Universitet/Høgskoler som tilbyr vidareutdanning i KRØ, eller etterutdanning i svømming og livredning

  Oversikt etter- og videreutdanning
 • Livredningskurs

  Aktuelle organisasjoner/aktører som tilbyr kurs i førstehjelp, livredning og HLR

  Mer om livredningskurs
 • Øvrige kurs

  Eksempler på andre kurs som kan være relevante, som instruktørkurs, svømmekurs for voksne etc. 

  Forslag til andre relevante kurs
 • Tilskuddsordninger

  Informasjon om tilskuddsordningen for opplæring av nyankomne minoritetsspråkelige elever, samt tilskudd til svømmeopplæring i barnehager

  Informasjon om tilskuddsordninger
 • Seminar

  Opptak og innhold fra seminar og webinar knyttet til opplæring i, ved og på vann.

  Gå til seminar
 • World Conference on Drowning Prevention

  Svømmedyktig deltar og presenterer på World Conference on Drowning Prevention i Perth 4-7. desember. 

  Om konferansen