Livredningskurs

Norges Livredningsselskap

Tilbyr kurs og etterkontroll for lærarar, barnehagepersonell, fritids- og aktivitetsleiarar og andre vaksne som skal gjennomføre skulesymjing eller andre aktivitetar i, på, ved eller i nærleiken av vatn.

Kurset består av oppdatering på HLR, sjølvberging, tilsyn og livredning. Det er både teoretisk klasseromsundervisning, samt praktiske øvelsar i basseng/utandørs. Ved val av både inne- og utandørsmodul varer kurset i åtte timar.

Meir om livredningsselskapets kurstilbod 

Førstehjelperen 

Førstehjelperen tilbyr livredningskurs over heile landet. På kursa lærer du livredning i vatn, samt hjarte-lungeredning på barn og vaksne. 

Meir om kurstilbodet til Førstehjelperen

Norges Svømmeforbund tilbyr livredningsprøve

Ein skulekontrollør frå Norges Svømmeforbund kan kontrollere årleg prøve i livredning på din skule og/eller halde kurs i førstehjelp/hjarte-lungeredning. 

Les meir om skulekontrolløren 

Livredningskurs basert på våtkortsystemet

Norges Padleforbund (NPF), Redningsselskapet (RS) og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) har utviklet en kursstige i samarbeid. Les mer om kurset på lenkene under.

Norges Padleforbund

Redningsselskapet