Opplæring og bading ute

På disse sidene finner du en 360 vandring som viser muligheter for opplæring og bading ved ulike vannmiljø utendørs. De ulike miljøene finner du også sammen med mer informasjon i menyen til venstre. Har din skole ett eller flere tilsvarende områder i nærmiljøet?

For mer informasjon les også:

En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi (PDF)

Hvorfor skal vi gjennomføre opplæring ute?

Naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt i det nye kroppsøvingsfaget. Allerede fra 2. trinn finner vi kompetansemål hvor vanntilvenning, dykking og flyting inngår, men også at elevene skal øve på trygg ferdsel ved vann. I løpet av 10. trinn skal elevene ha kompetanse i å berge seg selv og forstå og gjennomføre livberging i vann ute i naturen.  

Kompetansemålene i læreplanen viser en progresjon i opplæringen fra 2. -10. trinn der elevene skal være svømmedyktige innen 4.trinn. Kompetansen er viktig for å forebygge drukningsulykker og skape livslang bevegelsesglede. Under følger kompetansemålene som er relevante for kjerneelementet uteaktiviteter og naturferdsel:

Kompetansemål etter 2. trinn 

  • Øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp.

Kompetansemål etter 4. trinn 

  • Øve på trygg og sporløs ferdsel i naturen.

Kompetansemål etter 7. trinn 

  • Vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre selvberging i vann.

Kompetansemål etter 10. trinn 

  • Forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen.
  • Forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp.

Å være svømmedyktig er viktig for å kunne berge seg selv og andre 

Kompetanse innen svømming, selvberging og livredning handler om trygg ferdsel i, ved og på vann ute i naturen, bevegelsesglede i vann, kroppslig læring, folkehelse og livsmestring. Elevene skal kunne anvende denne kompetansen i både kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.

Innholdet på sidene om utendørs opplæring og bading er utviklet av Bjørn Harald Olstad og May Grydeland ved Norges idrettshøgskole, i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Takk til Bergen og Omland Friluftsråd for samarbeidet.

Se også

Kompetansemål og vurdering (KR001-05) 

 

Hva er nytt i kroppsøving?

 

Kompetanse i fagene  

 

Overordnet del