Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i skolen

På denne siden kan du lese om formålet med svømme-, selvberging- og livredningsopplæringen i skolen og hva eleven skal lære. Du kan også lese om ansvar, og trygg og forsvarlig opplæring og bading.

Formålet med opplæringen

Svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøvingsfaget. Opplæringen skal gi eleven kompetanse i å bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre.

Les mer om formålet med opplæringen

Kva skal eleven læra?

Kompetansemål for symjing, sjølvberging og livberging er nedfelt i læreplan for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn.

Kva seier kompetansemåla?

Hvem er ansvarlig for at eleven blir svømmedyktig?

Skoleeier er en del av profesjonsfelleskapet i skolen og plikter å gi alle elever svømme-, selvberging- og livredningsopplæring. Profesjonsfelleskapet er sammen ansvarlig for at eleven tilegner seg kompetanse i svømming, selvberging og livredning, og er svømmedyktig etter 4. trinn. Opplæringen skal skje i et samarbeid og forståelse mellom skolen og foreldre/foresattes oppfølging av egne barn.

Les mer om ansvar

Trygg og forsvarlig opplæring og bading

Utgangpunktet for svømme-, selvberging-, og livredningopplæringen er at aktivitetene skal være forsvarlige. Her kan du lese mer om kravene i regelverket og anbefalinger til skoleeier og skolen som et profesjonsfelleskap for å sikre trygg og forsvarlig opplæring i svømming, selvberging og livredning. Veilederen erstatter Rundskriv Udir 1 - 2008, og omhandler også bading i skolens regi. Veilederen er revidert i henhold til ny kommunelov og endringer i ansvarsomfanget i § 13-10 i opplæringsloven 1. januar 2021 og erstatter den tidligere utgaven fra juni 2020.

Trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi (PDF)