Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i skolen

På denne siden kan du lese om formålet med svømme-, selvberging- og livredningsopplæringen i skolen og hva eleven skal lære. Du kan også lese om ansvar, og trygg og forsvarlig opplæring og bading.

Trygg og forsvarlig opplæring og bading

Utgangpunktet for vanntilvenning, trygg ferdsel, svømme-, selvberging-, og livredningopplæringen er at aktivitetene skal være forsvarlige. Her kan du lese mer om kravene i regelverket og anbefalinger til skoleeier og skolen som et profesjonsfelleskap for å sikre trygg og forsvarlig opplæring i svømming, selvberging og livredning.

En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi

Formålet med opplæringen

Vanntilvenning, trygg ferdsel, svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøvingsfaget. Opplæringen skal gi eleven kompetanse i å bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. 

Les mer om formålet med opplæringen

Kva skal eleven læra?

Kompetansemål for tilvenning til vatn, trygg ferdsel, symjing, sjølvberging og livberging er nedfelt i læreplan for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn.

Kva seier kompetansemåla?

Hvem er ansvarlig for at eleven blir svømmedyktig?

Skoleeier er en del av profesjonsfelleskapet i skolen og plikter å gi alle elever svømme-, selvberging- og livredningsopplæring. Profesjonsfelleskapet er sammen ansvarlig for at eleven tilegner seg kompetanse i svømming, selvberging og livredning, og er svømmedyktig etter 4. trinn. Opplæringen skal skje i et samarbeid og forståelse mellom skolen og foreldre/foresattes oppfølging av egne barn.

Les mer om ansvar