Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i grunnskolen

- fordi eleven skal bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge seg selv og andre

Om opplæringen
 • Vanntilvenning og svømming

  Aktiviteter som støtter kompetansemålene etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn, samt undervisningsopplegg.

  Vanntilvenning og svømming
 • Selvberging og livredning

  Aktiviteter som støtter kompetansemålene etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn.

  Selvberging og livredning
 • Obligatorisk ferdighetsprøve

  Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig. 

  Underveisvurdering
 • Hva skal eleven lære?

  Kompetansemål for svømming, selvberging og livredning er nedfelt i læreplanen for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn.

  Hva sier kompetansemålene?