Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i grunnskolen

- fordi eleven skal bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge seg selv og andre

Om opplæringen
  • Progresjon i opplæringen

    Opplæringen i trygg ferdsel ved vann, vanntilvenning, svømming, selvberging og livredning er en progresjon i utvikling av kompetanse fra 1.–10. trinn.

    Bærende elementer
  • Obligatorisk ferdighetsprøve

    Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig.  

    Underveisvurdering

Badestigen

Under finner du en progresjon med aktiviteter knyttet til kompetansen eleven skal tilegne seg i kjerneelementene "Bevegelse og kroppslig læring" og "Uteaktiviteter og naturferdsel". Gjennom opplæringen skal eleven forstå sammenhenger, mestre utfordringer, og bruke det de har lært i nye situasjoner.

Kommende seminarer