Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i grunnskolen

- fordi eleven skal bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge seg selv og andre

Om opplæringen

Badestigen

Under finner du en progresjon med aktiviteter knyttet til kompetansen eleven skal tilegne seg vanntilvenning og svømming, og trygg ferdsel i, ved og på vann. Kompetansen er tilknyttet to kjerneelement. Gjennom opplæringen skal eleven forstå sammenhenger, mestre utfordringer, og bruke det de har lært i kjente og nye situasjoner.