Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i grunnskolen

- fordi eleven skal bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge seg selv og andre

Om opplæringen
  • Kva skal eleven læra?

    Kompetansemål for symjing, sjølvberging og livberging er nedfelt i læreplan for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 2.-, 4.-, 7.- og 10. trinn.

    Kva seier kompetansemåla?
  • Obligatorisk ferdighetsprøve

    Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig.  

    Obligatorisk ferdighetsprøve

Badestigen

Under finner du en progresjon med aktiviteter knyttet til kompetansen eleven skal tilegne seg i kjerneelementene "Bevegelse og kroppslig læring" og "Uteaktiviteter og naturferdsel". Gjennom opplæringen skal eleven forstå sammenhenger, mestre utfordringer, og bruke det de har lært i nye situasjoner.

Kommende seminarer