Obligatorisk ferdighetsprøve

Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen og skal være en integrert del av opplæringen og utvikle kompetansen svømmedyktig. Obligatorisk ferdighetsprøve består av 7 øvelser i en progresjon fra å være vanntilvent til å være svømmedyktig i løpet av 4. trinn. Kompetansemålet som definerer hva en svømmedyktig elev skal mestre, utgjør den 7. obligatoriske øvelsen.

Eleven skal være svømmedyktig etter 4. trinn, men svømme-, selvbergings- og livredningsopplæringen omfatter mer. Elevene skal tilegne seg kompetanse i varierte vannmiljø i, ved og på vann, og i underveisvurderingen skal elevene

  • delta i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling
  • forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem
  • få vite hva de mestrer
  • få råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin

Forskrift til opplæringslova § 3-10

Obligatorisk ferdighetsprøve øvelse 1 - 7 

Eleven står på grunt vann* og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet 5 ganger.

Grunt vann menes her fortrinnsvis navledypt vann.

Se video av hvordan obligatorisk øvelse 1 - vanntilvenning kan gjennomføres

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for fortrolig med vann og vest i vann

Eleven står på grunt vann* og trekker pusten, bøyer knærne og dypper seg helt under vann; puster ut luft (bobler) gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pusten; dypper seg ned igjen. Gjenta øvelsen fem til ti ganger i en gitt rytme.

* Grunt vann menes her fortrinnsvis brystdypt vann

Se video av hvordan obligatorisk øvelse 2 - under vann og rytmisk pust kan gjennomføres

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for vanntilvenning ute og fortrolig med vann

Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned– orientere seg under vann – hente to gjenstander* til overflaten. Alt gjennomføres i ett.

* Gjenstandene bør ligge minst 50 cm fra hverandre, eventuelt kan eleven hente en gjenstand som ligger 2 meter ut fra kanten/bryggen hvor det hoppes fra.

Se video av hvordan obligatorisk øvelse 3 - hopp og dykk kan gjennomføres

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for dykke eller hopp og lek

Eleven skal kunne flyte på magen og dreie over på ryggen for å flyte, mens den puster kontrollert i minst 15 sekunder på hver side.

Se video av hvordan obligatorisk øvelse 4 - flyt og roter kan gjennomføres

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for flyte

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) og gli minst 5 m på magen under vann uten arm- og beinbevegelser – gli mot overflaten - puste - gjøre krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet i 4-5 m - dreie over på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet i 4-5 m.

Se video av hvordan obligatorisk øvelse 5 - gli og fremdrift kan gjennomføres

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for flyte og fremdrift og fremdrift

Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 m på magen − skifte retning − svømme 2−3 m mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rulle over, flyte på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. Alt gjennomføres i ett.

Se video av hvordan obligatorisk øvelse 6 - fremdrift kan gjennomføres

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for fremdrift

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Se video av hvordan obligatorisk øvelse 7 - svømmedyktig kan gjennomføres

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for fremdrift , eller vurder om det er behov for å øve på noen av de andre kjernefunksjonene.

 

Underveisvurdering

Underveisvurderingen omfatter samspillet mellom individ, miljø og oppgave, og skal være en integrert del av opplæringen. Under finner du derfor obligatorisk ferdighetsprøve 1–7 satt inn i en progresjon sammen med forslag til oppgaver som støtter opp under kompetansemålene etter 2.–10. trinn innen og mellom to kjerneelement.

Oppgavene og den obligatoriske ferdighetsprøven skal hjelpe deg med å vurdere eleven underveis, på veien mot å utvikle elevens kompetanse i trygg ferdsel ved og i vann, vanntilvenning, svømmedyktig, svømming, selvberging og livredning ute i naturen.

Oppgave 1. Fra land til vann
Eleven skal skifte og holde orden på klær, ta på redningsvesten riktig, gjennomføre utforsking og lek i vannkanten/fjæra, skifte tilbake til tørre klær og bli varm igjen.

Se video av oppgave 1. Fra land til vann

Oppgave 2. Tilkalle hjelp
Elevene skal iført vest, gå ut til brystdypt vann, sette seg ned til de merker vesten gir oppdrift, rekke en hånd i været og be (rope) om en «hånd».

Oppgave 3. Rotasjonskontroll iført redningsvest
Eleven skal gå uti vannet til vesten gir oppdrift, løfte beina litt fra bunnen og forsøke å tippe litt forover, bakover, snu seg sidelengs og reise seg opp igjen.

Se video av oppgave 3. Rotasjonskontroll iført redningsvest

Obligatorisk øvelse 1

Eleven står på grunt vann* og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet 5 ganger. * Grunt vann menes her fortrinnsvis navledypt vann.


Oppgave 4. Flyte på rygg iført redningsvest
Eleven skal gå uti vannet til vesten gir oppdrift og legge seg på rygg, slappe av og ligge stille over litt tid.

Se video av oppgave 4. Flyte på rygg iført redningsvest

Oppgave 5. Selvberging med redningsvest
Eleven skal ved fall fra lav brygge/kant puste rolig og gjenvinne pustekontroll, se etter hvor hen kan komme opp og ta seg dit og opp.

Se video av oppgave 5. Selvberging med redningsvest

Oppgave 6. Hvordan puste for å unngå å få vann i nesen
Eleven skal stå på brystdypt vann, trekke og holde pusten, bøye knærne og dukke hodet helt under vann og puste ut gjennom nesen.

Se video av oppgave 6. Hvordan puste for å unngå å få vann i nesen 

Obligatorisk øvelse 2

Eleven står på grunt vann* og trekker pusten, bøyer knærne og dypper seg helt under vann; puster ut luft (bobler) gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pusten; dypper seg ned igjen. Gjenta øvelsen fem til ti ganger i en gitt rytme. * Grunt vann menes her fortrinnsvis brystdypt vann.

Oppgave 7. Hvordan være under vann uten å få vann i nesen
Eleven skal stå på brystdypt vann, trekke og holde pusten, dukke, bruke litt tid under vann og puste sakte ut gjennom nesen. Eleven skal puste kraftig ut av nesen på vei opp til overflaten.

Se video av oppgave 7. Hvordan være under vann uten å få vann i nesen

Oppgave 8. Hvordan dykke uten å få vann i nesen
Eleven skal stå på midjedypt vann, trekke og holde pusten og dykke etter en gjenstand på bunnen. Eleven skal tilpasse å puste ut gjennom nesen til dybde og bevegelsene under vann.

Se video av oppgave 8. Hvordan dykke uten å få vann i nesen

Oppgave 9. Oppdrift
Eleven skal stå på midjedypt vann, trekke og holde pusten, legge armene i kryss, sette seg på bunnen, krølle seg sammen til en ball, vente og flyte opp.

Se video av oppgave 9. Oppdrift

Obligatorisk øvelse 3

Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned– orientere seg under vann – hente to gjenstander* til overflaten. Alt gjennomføres i ett.

* Gjenstandene bør ligge minst 50 cm fra hverandre, eventuelt kan eleven hente en gjenstand som ligger 2 meter ut fra kanten/bryggen hvor det hoppes fra.

NB! Er en på grunt vann, går man uti vannet på en forsvarlig måte.

Oppgave 10. Flyte
Eleven skal stå på midjedypt vann, trekke og holde pusten, legge seg forover, krølle seg sammen som en ball og flyte med ryggkulen i vannflaten.

Se video av oppgave 10. Flyte

Oppgave 11. Balanse
Eleven skal sammen med en læringspartner som støtter, legge seg på rygg og slappe helt av. Når læringspartneren slipper, skal eleven som ligger i ro, kjenne at beina synker, krølle seg sammen til en ball og flyte med ryggkulen i vannflaten.

Se video av oppgave 11. Balanse

Oppgave 12. Løftet – sculling
Eleven skal stå på skulder-/halsdypt vann, trekke og holde pusten, løfte opp beina slik at hodet går under vann, og bruke sculling for å få hodet over vann.

Se video av oppgave 12. Løftet – sculling

Oppgave 13. Flyte i mange posisjoner
Eleven skal ved hjelp av sculling holde balansen og flyte i mange posisjoner.

Se video av oppgave 13. Flyte i mange posisjoner

Obligatorisk øvelse 4

Eleven skal kunne flyte på magen og dreie over på ryggen for å flyte, mens den puster kontrollert i minst 15 sekunder på hver side.

Oppgave 14. Framdrift
Eleven skal flyte på mage eller rygg og bruke sculling til å bevege seg framover eller bakover.

Se video av oppgave 14. Framdrift

Oppgave 15. De første svømmetakene
Eleven skal flyte på mage eller rygg og kombinere sculling med å dra seg forover eller bakover.

Se video av oppgave 15. De første svømmetakene

Oppgave 16. Motstand
Eleven skal ta fart (fraspark i kant eller løp ut fra strand), strekke seg ut med armene foran og

  • gli så langt som mulig
  • legge armene langs siden og gli så langt som mulig
  • trekke opp beina til 90 grader i hofte og kne og bremse

Se video av oppgave 16. Motstand

Obligatorisk øvelse 5

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) og gli minst 5 m på magen under vann uten arm- og beinbevegelser – gli mot overflaten - puste - gjøre krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet i 4-5 m - dreie over på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet i 4-5 m

Oppgave 17. Hvordan utnytte motstand
Eleven skal bruke beina på en måte som skaper stor flate, f.eks. som i et saksebeinspark eller et brystbeinspark, til å sette fart, strekke ut og gli. Fri bruk av armene.

Se video av oppgave 17. Hvordan utnytte motstand

Obligatorisk øvelse 6

Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 m på magen − skifte retning − svømme 2−3 m mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rulle over, flyte på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. Alt gjennomføres i ett.

Oppgave 18. Falle og holde hodet over vann
Eleven skal hoppe/falle fra lav brygge, kant eller båt og lande med saksebeinspark eller brystbeinspark, følge på og sculle med armene og holde hodet over vann.

Oppgave 19. Svømmeferdigheter
Eleven skal etter hopp/fall fra lav brygge, kant eller båt, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, orientere seg og se etter en redningsmulighet, og svømme (på mage, side og rygg) med tydelig glifase inn til valgt redningsmulighet.

Oppgave 20. Ta seg i sikkerhet
Eleven skal med et kraftfullt beinspark ta seg opp av vannet på forskjellige steder, som f.eks. brygge, kant eller båt.

Obligatorisk øvelse 7

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Oppgave 21. Sikkerhetsvurdering
Eleven skal gjøre seg kjent med lokalt/nytt opplæringsmiljø og opplæringsaktiviteten, og gjøre de nødvendige sikkerhetsvurderingene før opplæringen begynner. Se nivå 1-3.

Oppgave 22. Overgang til bruk av flytevest
Eleven skal, iført flyteplagg og klær tilpasset aktuell aktivitet, årstid og miljø, hoppe/falle fra kant, brygge eller båt, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, snu og orientere seg, se etter redningsmulighet, svømme (på mage, side og rygg med hodet over vann) med tydelig glifase inn til valgt redningsmulighet og ta seg i sikkerhet.

Oppgave 23. Selvberging med småbåter
Eleven skal, iført flyteplagg og klær tilpasset aktuell aktivitet, velte med kano, kajakk, jolle eller landstedsbåt, løse seg fra farkosten, gjenvinne pustekontroll og vise hvordan en forholder seg i påvente av hjelp. Avslutt med kameratredning.

Oppgave 24. Flyte for selvberging
Eleven skal flyte med tydelig scullingbevegelse, trå vannet, løfte begge hender slik at albuene er over vannflaten og snu seg 360 grader. Eleven skal avslutte med å kombinere bevegelsene slik at en flyter og venter med bakhodet mot bølger og vind.

Oppgave 25. Svømmeteknikker for selvberging
Eleven skal svømme (med brystbeinspark og god glifase) 100 m, hvor 50 m er på mage og 50 m er på rygg. Fri bruk av armene. Eleven skal deretter svømme (med saksebeinspark og god glifase) 100 m på siden; 50 m på hver side. Fri bruk av armene.

Oppgave 26. Hurtigsvømming
Eleven skal svømme 200 m crawl, hvor 100 m er på mage og 100 m er på rygg.

Oppgave 27. Dykking og undervannssvømming
Eleven skal svømme på mage, knekke i hoften, dykke ned til bunnen på skulderdypt vann og svømme 5 m under vann.

Oppgave 28. Selvberging med klær tilpasset årstid og aktivitet
Eleven skal, iført klær tilpasset aktuell aktivitet, årstid og miljø, hoppe/falle fra kant, brygge eller båt, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, snu og orientere seg, se etter redningsmulighet, svømme (på mage, side og rygg med hodet over vann) med tydelig glifase inn til valgt redningsmulighet og ta seg i sikkerhet.

Oppgave 29. Selvberging på is
Elevene skal, iført klær og med riktig utstyr for ferdsel på is, gå fra iskanten og ned i vannet, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, snu seg tilbake mot der de kom fra, ta seg opp på isen, rulle eller åle seg i sikkerhet, ta på seg tørt tøy, bli varme og klare til å gå videre.

Oppgave 30. Selvberging på is og snø
Eleven skal på en skitur vise trygge veivalg på land og over vann.

Oppgave 31. Risikovurdering
Eleven skal gjøre rede for og vurdere risiko og faremomenter ved og i lokalt/nytt opplæringsmiljø. Eleven skal gjennomføre trygg og sporløs ferdsel i miljøet.

Oppgave 32. Oppdage en person i nød
Eleven skal beskrive de vanligste tegnene på at en står i fare for eller er i ferd med å drukne.

Oppgave 33. Gi flytehjelp
Eleven skal gi flytemiddel ved å rekke ut, kaste ut og ro ut.

Oppgave 34. Opp av vannet
Eleven skal, fra et sted der personen de redder ikke kan ta seg i sikkerhet selv (kant, brygge, svaberg eller båt), finne en løsning på hvordan en kan få personen opp/ut av vannet på en forsvarlig måte.

Oppgave 35. Nødvendig etterbehandling
Eleven skal gjøre rede for hvordan man vil hjelpe en reddet person med å få igjen varmen og bli klar til å fortsette aktiviteten.

Oppgave 36. Svømme en lengre distanse (i åpent vann)
Eleven skal gjøre rede for grunnleggende sikkerhetstiltak for svømming i åpent vann, og med utgangspunkt i egne svømmeferdigheter vurdere hvor langt det vil være forsvarlig å svømme. Eleven skal gjøre de nødvendige forberedelser og gjennomføre svømmingen.

Oppgave 37. Livredning på is
Eleven skal gjøre rede for utfordringer knyttet til egen sikkerhet ved redning, og vise hvordan en forhindrer å bli dratt uti selv og hvordan skape større bæreflate og redde gjennom bruk av forlenget arm.

Oppgave 38. Livredning i kaldt miljø (generell nedkjøling)
Eleven skal gjøre rede for hvordan en vil vurdere grad av nedkjøling ute i naturen, og hvordan en forholder seg til det. Eleven viser Banakmodellen.

Oppgave 39. Alarmplan
Eleven skal gjøre rede for alarmplanen og begrunne punktene.

Oppgave 40. Ulykke i naturen
Eleven skal reflektere over og gjøre rede for hvordan en håndterer følgende situasjon: En person har sklidd på svaberget og falt uti sjøen. Du forstår at personen er alvorlig skadet, og du trenger hjelp. Det er ikke dekning på mobilen, og vær og sted tilsier at det kan ta inntil tolv timer før hjelpen kommer.

Oppgave 41. Drukningsulykke
Eleven skal gjøre rede for hvordan en forholder seg til en drukningsulykke og vise hvordan en vil handle når

  • personen ligger og flyter med ryggkulen i vannflaten
  • personen er savnet – dvs. befinner seg et sted under vann

Oppgave 42. HLR
Eleven skal vise riktig undersøkelse av en tilsynelatende livløs person, gjennomføre HLR og vise bruk av hjertestarter.

Oppgave 43. Store ytre blødninger
Eleven skal gjøre rede for direkte trykk og stapping/pakking og vise bruk av enkeltmannspakke.

Oppgave 44. Forebygge varmetap
Eleven skal gjøre rede for betydningen av å holde en skadet person varm og vise hvordan en kan forebygge ytterligere varmetap ute i naturen.

Du kan lese mer om underveisvurdering på udir.no og vurdering i fag i forskrift til opplæringslova § 3-3.

Du finner veiledning til underveisvurdering i kroppsøvingsfaget under kompetansemål og vurdering i læreplanen. Se også Tilpasset opplæring (udir.no).

Progresjon i opplæringen