Obligatorisk ferdighetsprøve

Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig. På denne siden finner du en oversikt over progresjon i aktiviteter og den obligatoriske ferdighetsprøven.

Aktivitetene og den obligatoriske ferdighetsprøven skal hjelpe deg å vurdere eleven, på veien mot kompetanse i svømming, selvberging og livredning, og å bli svømmedyktig. Kompetansemålet som definerer hva en svømmedyktig elev skal mestre, utgjør den 7. obligatoriske øvelsen.

Øvelsene bør ikke gjennomføres som en «prøve», men som en læringsfremmende underveisvurdering mot kompetansen svømmedyktig.

Etter 4. trinn skal eleven være svømmedyktig, men svømme- og livredningsopplæringen stopper ikke der. Derfor finner du obligatorisk ferdighetsprøve 1. - 7. i en progresjon sammen med aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 2.-10. trinn. Sammen skal aktivitetene og øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven bidra til en helhetlig svømme-, selvberging- og livredningsopplæring. 

Kan eleven ta på vest riktig? Kan eleven falle uti, gjenvinne kontrollen og snu seg i ønsket stilling når han/hun kommer til overflaten, og ta seg inn til et fast punkt (kant, land eller båt)?

Aktiviteten utføres med badetøy.

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for bruk av vest

Helst utendørs. Ha på jakke, skjorte, langbukse og sko. Kunne ta på vest riktig. Kunne falle uti, gjenvinne kontrollen og snu seg i ønsket stilling når de kommer til overflaten, og ta seg inn til et fast punkt (kant, land eller båt).

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for bruk av vest

Eleven står på grunt vann* og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet 5 ganger.

Grunt vann menes her fortrinnsvis navledypt vann.

Se hvordan den kan gjennomføres inne og ute her

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for trygg i vann og trygg i vann med vest

Eleven står på grunt vann* og trekker pusten, bøyer knærne og dypper seg helt under vann; puster ut luft (bobler) gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pusten; dypper seg ned igjen. Gjenta øvelsen fem til ti ganger i en gitt rytme.

* Grunt vann menes her fortrinnsvis brystdypt vann

Se hvordan den kan gjennomføres inne og ute her

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for trygg i vann

Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned– orientere seg under vann – hente to gjenstander* til overflaten. Alt gjennomføres i ett.

* Gjenstandene bør ligge minst 50 cm fra hverandre, eventuelt kan eleven hente en gjenstand som ligger 2 meter ut fra kanten/bryggen hvor det hoppes fra.

Se hvordan den kan gjennomføres inne og ute her

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for dykking eller hopp og stup

Eleven skal kunne flyte på magen og dreie over på ryggen for å flyte, mens den puster kontrollert i minst 15 sekunder på hver side.

Se hvordan den kan gjennomføres inne og ute her

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for flyte

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) og gli minst 5 m på magen under vann uten arm- og beinbevegelser – gli mot overflaten - puste - gjøre krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet i 4-5 m - dreie over på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet i 4-5 m.

Se hvordan den kan gjennomføres inne og ute her

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for gli og fremdrift

Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 m på magen − skifte retning − svømme 2−3 m mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rulle over, flyte på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. Alt gjennomføres i ett.

Se hvordan den kan gjennomføres inne og ute her

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for fremdrift

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Se hvordan den kan gjennomføres inne og ute her

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for fremdrift , eller vurder om det er behov for å øve på noen av de andre kjernefunksjonene.

Tilpasset de aktuelle forholdene og med jakke, skjorte, langbukse og sko: Fall uti på dypt vann, Svøm 10 meter på magen med hodet over vann, dukk – hodet helt under – stopp og trå vannet, sculle, flyte/hvile samlet i et minutt – svøm deretter 10 meter på rygg/side og ta seg i land/om bord i båt.

Trenger eleven mer øvelse? Se aktiviteter for selvberging

Ligg på magen med hodet nede i vannet. Hold pusten. Svøm fem meter kun gjennom å sculle med armene.

Trenger elven mer øvelse? Se aktiviteter for fremdrift

Hopp/stup uti på dypt vann, svøm 50 m krål og 50 m bryst, dykk ned til bunnen og plukk opp en gjenstand. Svøm 50 m på rygg og 50 m på siden.

Bør utføres utendørs. Ha på jakke, skjorte, langbukse og sko. Hopp uti på dypt vann og hold hodet over vann. Svøm 25 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stopp, trå vannet, scull, flyt og orientere seg, samlet i ett minutt. Svøm deretter 25 m på rygg/side og ta seg opp på land.

Demonstrer hvordan gi en bevisstløs person frie luftveier og legg vedkommende i sideleie.

Hopp/stup uti på dypt vann, svøm 100 m krål og 100 m bryst, dykk ned til bunnen og plukk opp en gjenstand. Hvil flytende i 1 minutt. Svøm 100 m på rygg og 100 m på siden.

Kunne svømme en lengre distanse sammenhengende (for eksempel 500, 1000 eller 1500 meter) med varierte svømmeteknikker.

Ved en gitt situasjon, velge egnet redningsmetode og forklar valget.

Tilpasset de aktuelle forhold med skjorte og bukse (eller trøye og stillongs), utfør sammenhengende: Livrednings-hopp, svøm 20 m på mage, ilandfør en person 20 m ved bruk av forlenget arm. (Ved gjennomføring i kaldt vann, gå kontrollert uti og reduser distansene.)

Kunne gjenkjenne symptomer på og gi førstehjelp ved alvorlig nedkjøling, tilkalle hjelp og gjennomføre hele hjerte- og lungeredningsforløpet (HLR) på dukke (inkl. bruk av hjertestarter dersom det er tilgjengelig)

Se gjerne læreres refleksjoner rundt gjennomføring og organisering av den obligatoriske ferdighetsprøven. Refleksjonene er hentet fra dagskonferansene i svømme- og livredningsopplæring ved Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus oktober 2017. Publisert av Norges idrettshøgskole.