Svømme langt

På ungdomstrinnet skal eleven svømme en lengre distanse basert på egen målsetting. Å drive aktivitet eller trene ut fra egne forutsetninger innebærer at elevene kan sette seg et mål og jobbe for å nå det. Svømming og annen vannaktivitet kan være helsefremmende aktiviteter i et livsløpsperspektiv. I tillegg vil muligheten til å utøve flere aktivitetsformer kunne bidra til et større sosialt nettverk, som igjen bidrar til sosial inkludering.

Aktiviteter for langdistanse svømming

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse