Svømme en lengre distanse

På ungdomstrinnet skal eleven utvikle en kompetanse i å svømme en lengre distanse basert på egen målstetting.  De skal erfare hva egen innsats har å si for å oppnå egne mål. Svømming og annen vannaktivitet kan være helsefremmende aktiviteter i et livsløpsperspektiv. I tillegg vil muligheten til å utøve flere aktivitetsformer kunne bidra til et større sosialt nettverk, som igjen bidrar til sosial inkludering.

Aktiviteter for langdistanse svømming

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse