Svømme en lengre distanse

På ungdomstrinnet skal eleven utvikle en kompetanse i å svømme en lengre distanse basert på egen målsetting.  Eleven skal ha en aktiv medvirkning i egen læringsprosess og reflektere over egen utvikling i faget. Eleven skal erfare hva egen innsats har å si for å oppnå mål og for å fremme læring hos seg selv og andre. Et mål kan være en utfordring som eleven og/eller klassen/skolen ønsker å strekke seg mot. Det kan være innenfor en svømmeteknikk, distanse og/eller i livredning. Svømming og annen vannaktivitet kan være helsefremmende aktiviteter i et livsløpsperspektiv. I tillegg vil muligheten til å utøve flere aktivitetsformer kunne bidra til et større sosialt nettverk, som igjen bidrar til sosial inkludering.  

Aktiviteter for svømme en lengre distanse