Varierte svømmeteknikker

På ungdomstrinnet skal eleven utvikle kompetanse i å utføre varierte svømmeteknikker.   

Det å kunne svømme med varierte svømmeteknikker kan føre til at overskuddet i selvbergingsevnen øker, slik at eleven er bedre i stand til å redde seg selv og andre. Mestring av varierte svømmeteknikker kan også bidra til positive opplevelser av svømming som en trenings og/eller mosjonsaktivitet, og stimulere til en fysisk aktiv og helsefremmende livsstil. 

Varierte svømmeteknikker kan være sidesvømming, vendinger og stup.  

Se flere grunnleggende svømmeteknikker 

Aktiviteter for varierte svømmeteknikker

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse