Grunnleggende svømmeteknikker

Det er store likheter, felles elementer og sammenhenger mellom teknikkene i svømming. Crawl og ryggcrawl med jevn hastighet og synkrone arm- og bentak, til motsetning fra bryst og butterfly med ujevn hastighet og asynkrone ben- og armtak. 

Elevene kan med fordel introduseres til grunnleggende svømmeteknikker hvor svømmeteknikkene læres samtidig/parallelt. Dette gir elevene en mulighet  for å fokusere på de ulike elementene/de teknikkene, eller en blanding eller vekselvirkning mellom teknikkene (f.eks. brysttak med saksespark) som de mestrer og som de er mest motivert for å lære (Kleemann et al. 2018; Stallmann et al. 2017). 

Svømmeopplæringen i skolen bør naturligvis fokuserer på god teknikk i de ulike stilartene, og ulike hvileteknikker, men bør også ha fokus på hva som gir de beste forutsetninger for å redde seg selv og andre jf. kompetansemål for 7. og 10. trinn.

Kompetanse 

Det er sentralt at eleven lærer å anvende svømmeteknikk hensiktsmessig. Eleven skal i løpet av 10. trinn kunne hvile og svømme en lengre distanse basert på egen målsetning og anvende svømmeteknikk tilpasset situasjonen, omgivelsene og elevens egen forutsetning.  Det betyr at opplæringen i vanntilvenning og svømming har som formål at eleven både skal kunne grunnleggende svømmeteknikker for å oppnå livslang bevegelsesglede i vann og ferdes trygt gjennom kompetanse i selvberging og livredning ute.

Se også:

Svømmingiskolen.dk