På ryggen

Grunnleggende svømmeteknikker på ryggen kan være ryggcrawl, elementær ryggsvømming og dobbelt armtak med brystbeinspark eller crawlbeinspark.

Ryggcrawl har mykje sams med vanlig crawl, men går føre seg på rygg med hovudet i fartsretninga. I ryggcrawl bør eleven meistre alle kjernefunksjonane og rotasjon frå mage til rygg, og frå rygg til mage, i pil/I/linjeholdning om lengdeaksen. Elementær ryggsvømming og dobbeltarmtak er framdrifts-/svømmeteknikkar som ofte nyttast innan sjølvberging og livredning.

Aktivitetene for ryggcrawl starter i 1-4. trinn og progresjonen fortsetter her.  

Aktiviteter for svømmetknikker på ryggen

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse