Under vann

Dykking og undervannssvømming er å betrakte som komplementære aktiviteter. 
Eleven bør derfor mestre å dykke for å ha forutsetninger for å skape fremdrift/svømme under vann. Før man begynner å dykke og svømme på dypere vann, bør eleven øve på og mestre utligning. 

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgave som underveisvurdering for å svømme under vann, finner du under temaet grunnleggende svømmeteknikker.

Aktiviteter for svømming under vann

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot det bærende elementet 27 med tilhørende oppgave.