Fremdrift

Alle, mer eller mindre, kontrollerte bevegelser i vannet med kropp, armer og bein, gir erfaring med motstand, oppdrift og fremdrift i vannet. Eleven lærer å bruke oppdrift, redusere motstanden i vannet, samtidig å skape fremdrift for å ta seg i ønsket retning. 

Eleven bør ha oppdaget hvordan det er å skape kraft og forflytning gjennom den tverrgående bevegelsen sculling. Har eleven oppdaget sculling og behersker det, vil hen med større sannsynlighet også oppdage fremdriften i en vannrett posisjon som i svømming, og hvordan utnytte motstanden i vannet til fordel for fremdrift. 

Å være svømmedyktig innebærer blant annet at eleven må kunne svømme sammenhengende 100 meter på magen og sammenhengende 100 meter på ryggen. Eleven velger selv hvilken svømmeteknikk hen bruker for å få fremdrift på mage og rygg. Gjennomføringen av fremdrift på mage og rygg i obligatorisk ferdighetsprøve 6 og 7, kan være entype  svømmeteknikk eller en kombinasjon av  flere svømmeteknikker på mage og rygg. Se også: Grunnleggende svømmeteknikker.

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vie mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for fremdrift, finner du under temaet svømmeopplæring.

Aktiviteter for fremdrift

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot det bærende elementet 17 med tilhørende oppgave, og obligatorisk øvelse 6.