Trygg i vann ute

Å bli trygg i vann og svømmedyktig ute, handler om å utvikle og kombinere de bærende elementene 1-17 til allsidige svømme- og bevegelsesferdigheter i vann. Om en uventet faller eller sklir i vannet, bør en av hensyn til kuldesjokket o.l. prøve å holde hodet over vann. Prøv å ta en "fallkorrigerende" sats og land med beina først i vannet. Ved å benytte saksebeinsparket eller brystbeinsparket vil en kunne "bremse". Hjelper en til for å "ta imot" med sculling, vil en ofte kunne holde hodet over vann.

For å  bli trygg i vann ute, bør eleven oppdage hvordan allsidige svømmeteknikker gir mestring under variende forhold. Allsidige svømmeferdigheter innebærer at en sammen med å kombinere forskjellige armtak og beinspark på magen, også må kunne svømme på rygg. Å svømme på rygg blir da en slags forlengelse av å "trå vann", og kan fungere som en slags avlastning eller "hvile. 

Elementær ryggsvømming

Å ta seg i sikkerhet er i hovedsak knyttet til enten å ta seg i land eller opp i en båt. Hvor komplisert det kan være vil variere med sted, temperatur i vannet, bekledning osv. Fellesnevneren er nødvendigheten av å ha et godt og kraftfullt beinspark, og kunne koordinere dette med hva du kan få tak i, og på hvilken måte. Å øve på å ta seg i sikkerhet blir derfor å bli kjent med egen kapasitet og kunne se etter steder der en mener en skal klare å ta seg opp.

Aktiviteter for trygg i vann ute