Trygg ferdsel i, ved og på vann

På denne siden finner du aktiviteter som kan hjelpe eleven på veien mot å bli svømmedyktig, i stand til å berge seg selv, og deretter andre. Det er en glidende overgang fra trygg ferdsel ved vann og vurdering av sikkerhet, til selvberging og livredning. Aktivitetene er derfor presentert fra det enkle til det komplekse og gjenspeiler progresjonen i kompetansemålene.  

Utendørs opplæring

Å være svømmedyktig i en reell situasjon ute vil stille andre krav til eleven enn å være svømmedyktig innendørs. Derfor er det viktig å variere mellom undervisning inne og ute, og å tilrettelegge for at eleven tilegner seg en forståelse for trygg ferdsel i, ved og på vann tidlig i opplæringen. 

Filmene om utendørs opplæring i sjø er opptak fra prosjektet "Vanntrygghet" Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen og omland friluftsråd, Coasteering, Stend videregående skole (Naturbruk og friluftsliv v/ Karl-Ingolf Løtveit) og Olsvik skole. Opptakene er gjort av Medielab, HVL i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (2020).

Filmene om utendørs opplæring i vann og obligatorisk ferdighetsprøve ute, er utviklet av  Norsk Livredningsselskap v/Mats Melbye i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL. Aktivitetene er basert på boka «Selvberging» Vanntilvenning, livredningsforberedende svømming, dykking (Melbye, NLS 2013).