Gli og motstand

Å gli under vann, eller i overflaten, er flyting i bevegelse. Dette gir eleven muligheter til å erfare og påvirke motstanden i vannet. Eleven oppdager fremdrift gjennom de første svømmetakene ved å kombinere armtak med sculling og beinspark etterfulgt av en glifase.

Gjennom kontrastøvelser vil eleven erfare å oppdage hvordan eksempelvis beinspark kan skape eller redusere motstanden for å gli, og hvordan armtak gir fremdrift. Eleven oppdager hvordan hen kan utnytte forholdet mellom å øke og redusere motstand.

Når vi skal svømme representerer motstand et motsetningsforhold. Vi ønsker å utnytte motstanden i vannet for et godt beinspark og fremdrift. Deretter ønsker vi å redusere motstanden for å kunne gli lengst mulig. I et selvbergingsperspektiv vil et godt beinspark også være å betrakte som et godt fundament for overlevelse da det danner grunnlag for å "trå vann", for å kunne svømme med hodet over vann, ta seg opp i båt eller i land osv. 

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vie mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for gli og motstand finner du under temaet svømmeopplæring.

Flere aktiviteter for gli og motstand 

Aktiviteter for gli og motstand

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 16-17 med tilhørende oppgaver, og obligatorisk øvelse 5