Flyte og fremdrift

Å kunne skape kraft gjennom å "sculle" utgjør et fundament for det meste av hvordan bruke armene i vannet. Ved å oppdage og mestre sculling vil eleven oppdage å "henge i vannet", og etter hvert forflytte og dra seg seg i mange retninger i vannet.  Å oppdage sculling vil være til god hjelp for å holde balanse i vannet, kunne flyte i mange posisjoner og for mer effektivt å kunne trekke seg fremover. 

En kan benytte sculling til å flyte i posisjoner der en ellers ikke er i balanse og/eller når en "trår vannet" dvs. står i ro vertikalt i vannet. Sculling danner også et grunnlag for armtak i de fleste svømmeteknikkene.

Å rulle fra mage til rygg og omvendt, er viktig for overlevelsesflyting og hvile i vann. Selv om eleven gjennom å opparbeide seg rotasjonskontroll også vil være innom å ligge på rygg, vil det å skulle ligge på rygg over litt tid endre opplevelsen ganske mye. Mange opplever det å ligge i ro på rygg som å falle bakover, men uten at fallfølelsen forsvinner. Noen vil til å begynne med bli "bli slitne" av å "slappe av" eller oppleve at de får "vondt i nakken". 

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vie mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for flyting med sculling og fremdrift finner du under temaet svømmeopplæring.

Aktiviteter for fremdrift med sculling og gli

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 12-16 med tilhørende oppgaver, og obligatorisk øvelse 4, 5 og 6