Vanntilvenning ute

Vanntilvenning ute handler om å bli fortrolig med kroppens reaksjoner i kaldt vann og få kontroll på pusten i henhold til kuldesjokk. Opplæringen er nå  uten vest og eleven skal leke og gjennomføre øvelser for vanntilvenning som å dukke i kaldt vann og samtidig holde pusten, dykke og regulere pusten, og flyte i en balansert posisjon som en ball eller "brennmanet". 

Eleven skal nå oppdage at de kan bevare roen ved å sette seg på bunnen, og være trygg på at hen kommer opp igjen. La balanseorganet "lære" ved å flyte i ro, og øv på å utnytte og overføre rotasjonskontrollen hen lærte med vest, til uten vest. Flere av de kjente øvelsene med vest i vannkanten kan du nå her bruke uten vest. 

Vanntilvenning ute er første steg i å øve på å håndtere et uventet fall i vann/sjø uten vest. Eleven skal kunne utnytte rotasjon for å gjenvinne kontroll og komme i balanse i vannet/sjøen. 

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for vanntilvenning ute, finner du under temaet vanntilvenning. 

Aktiviteter for vanntilvenning ute

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 6-11 med tilhørende oppgaver, og obligatorisk øvelse 2 og 3