I vannkanten

Opplæring i vannkanten innebærer ofte lek med vann, å bli litt våt, vasse, sitte å plaske med beina, lete etter skjell, steiner, sjøstjerne osv. Snakk gjerne med eleven på forhånd om viktigheten av å lære å berge seg selv slik at man kan ferdes trygt i, ved og på vann. Snakk gjerne også om fordelen ved å lære seg å svømme og hensikten med bruk av vest. La eleven selv reflektere over gledene og risikoen ved aktivitet ved vannet til ulike årstider.   

La eleven selv få bestemme hvor mye han/hun vil delta på hver aktivitet. Eleven erfarer at det ikke er farlig å bli våt og kald.

Utstyr: Vest, klær etter værforhold (eller våtdrakt). Bøtter og spader. Varme og tørre klær. Det som finnes av naturlige og ikke naturlige element ved vannet. Mat og drikke.    

Aktiviteter i vannkanten

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse