I vannkanten

Opplæring i vannkanten ute handler om at eleven oppdager at det ikke er farlig å bli våt og kald. Eleven oppdager betydningen av å bruke redningsvest, hvordan holde orden på egne klær og utstyr og kunne ta på redningsvest riktig. Eleven skal oppdage utfordringene ved å gå ut i kaldt vann og vite hvordan påkalle hjelp fra en voksen.  Eleven skal kjenne til sikkerhetsrutinene under opplæringen, vite hvem som har tilsyn og hvor tilsynet er. 

Gjennom opplæring i  i vannkanten, lærer eleven å ferdes trygt langs vann og å ta vare på seg selv. Snakk gjerne med eleven på forhånd om hvordan påkalle hjelp fra en voksen og viktigheten av å lære å berge seg selv slik at man kan ferdes trygt i, ved og på vann. Snakk gjerne også om fordelen ved å lære seg å svømme og hensikten med bruk av vest. 

Opplæring i vannkanten innebærer ofte lek med vann, å bli litt våt, vasse, sitte å plaske med beina, lete etter skjell, steiner, sjøstjerne osv. og er ofte første steg fra land til vann. Opplæring i vannkanten gir god øvelse i å ta på redningsvesten riktig og  gå litt ut i vannet med vesten på. La eleven selv få bestemme hvor mye hen vil delta på hver aktivitet. 

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for i vannkanten, finner du under temaet trygg ferdsel ved og i vann. 

Oppgavene kan også gjøres i basseng med eller uten vest/flytemidler.

Aktiviteter for i vannkanten ute

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 1 og 2 med tilhørende oppgaver.