Vest i vann

Opplæring med vest i vann handler om at eleven er trygg med redningsvest og kan å gå ut i vannet og leke og utforske. Opplæring gir muligheter for å øve på trygg ferdsel i vann gjennom å introdusere øvelser for rotasjonskontroll og tilvenning til vann som første del av selvberging med redningsvest. 

Eleven bør oppdage betydningen av å bruke redningsvest og hvordan vesten virker. Eleven oppdager rotasjonskontroll og at vesten holder hen flytende. Jeg kan snu meg fra mage til rygg og tør også å ligge på ryggen å "flyte" på grunna! Øk vanndybden gradvis for eksempel opp til kne- eller lårhøyde.

Mål med opplæringen er å leke og gjennomføre øvelser med tilvenning til vann. Å veksle mellom opplæring i vanntilvenning ute med redningsvest og inne uten redningsvest, gir gode muligheter for overføringsverdi fra reelle situasjoner. Å oppdage rotasjonskontroll først med vest ute kan hjelpe eleven å bli fortrolig med dette inne i basseng uten vest. Å rulle fra mage til rygg og omvendt er viktig for overlevelsesflyting og hvile i vann.

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for vest i vann, finner du under temaet trygg ferdsel ved og i vann. 

Aktiviteter for vest i vann

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 3 og 4 med tilhørende oppgaver, og obligatorisk øvelse 1 Disse oppgavene kan også gjøres i basseng med eller uten vest/flytemidler.