Selvberging med vest

Selvberging med vest handler om å kunne falle eller hoppe uti vann eller sjø ute, få hode under vann, og utnytte vesten for å gjenvinne kontroll. Å håndtere et uventet fall i vann eller sjø ute, innebærer også å være fortrolig med kroppens reaksjoner i kaldt vann, få kontroll på pusten ved et evt. kuldesjokk og å kunne dukke i kaldt vann uten å inhalere vann.

Et uventet fall i vannet kan også være å miste balansen når man står med beina på bunnen. Begynn derfor gjerne å øve på å håndtere "fall" eller "plumps" stående med vest på på grunt vann, før du øver på å hoppe med vest.

Å våge å falle eller hoppe i vannet med vest er viktig for å erfare og håndtere dersom en opplever et uventet fall i vannet. Vi bruker vest som sikkerhet i båt, og det er derfor viktig at eleven er kjent med hvordan vesten virker ved et uventet fall i vann/sjø.

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for selvberging med vest, finner du under temaet trygg ferdsel ved og i vann. 

Aktiviteter for selvberging med vest

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot det bærende elementet 5 med tilhørende oppgave. Denne oppgaven kan også gjøres i basseng med eller uten vest/flytemidler.