Trygg ferdsel ved og i vann

En forutsetning for trygg ferdsel ved vann er å kunne berge seg selv med redningsvest. Elevene må kunne ta på seg redningsvest riktig og bli fortrolig med å ha den på, både på land og i vann. De bør vite hvordan en beveger seg i vannet med redningsvest og kunne berge seg selv med vesten. I filmen omtales de bærende elementene for trygg ferdsel ved og i vann. Filmen er tekstet på norsk og engelsk.

Bærende elementer

 1. Fra land til vann
  Elevene bør oppdage fordelene ved å kunne skifte klær, ta på seg redningsvest på riktig måte, og etter å ha blitt våte, tørke seg, få på seg klær og få igjen varmen.
 2. Oppdage å tilkalle hjelp 
  Det er viktig at eleven øver på å bli trygg på at de kan tilkalle hjelp, og hvordan de kan tilkalle hjelp.  Selv om læringssituasjonen ikke overstiger elevenes selvbergingsevne eller på annen måte utgjør en fare, kan elevene komme i situasjoner der de føler seg utrygge. Elevene må derfor oppdage hvordan de i slike situasjoner kan tilkalle/be om hjelp til seg selv fra en voksen, og hva de skal gjøre dersom de ser andre som kan trenge hjelp. 
 3. Oppdage rotasjonskontroll
  For å føle seg trygg med redningsvest bør elevene oppdage at de kan velge når de vil ligge på rygg, hvordan de snur seg fra rygg over på mage og hvordan de reiser seg opp.
 4. Oppdage hvordan en flyter på rygg
  Å flyte på rygg kan gi en følelse av å falle. Ved å øve på å flyte over litt lengre tid kan opplevelsen endres til at elevene føler seg tryggere.
 5. Oppdage selvberging med redningsvest
  Elevene bør kunne mestre et uventet fall i vannet, gjenvinne pustekontroll og ta seg i sikkerhet.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene. 

Oppgave 1. Fra land til vann
Eleven skal skifte og holde orden på klær, ta på redningsvesten riktig, gjennomføre utforsking og lek i vannkanten/fjæra, skifte tilbake til tørre klær og bli varm igjen.

Se video av oppgave 1. Fra land til vann

Oppgave 2. Tilkalle hjelp
Elevene skal iført vest, gå ut til brystdypt vann, sette seg ned til de merker vesten gir oppdrift, rekke en hånd i været og be (rope) om en «hånd».

Oppgave 3. Rotasjonskontroll iført redningsvest
Eleven skal gå uti vannet til vesten gir oppdrift, løfte beina litt fra bunnen og forsøke å tippe litt forover, bakover, snu seg sidelengs og reise seg opp igjen.

Se video av oppgave 3. Rotasjonskontroll iført redningsvest

Obligatorisk øvelse 1

Eleven står på grunt vann* og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet 5 ganger. * Grunt vann menes her fortrinnsvis navledypt vann.


Oppgave 4. Flyte på rygg iført redningsvest
Eleven skal gå uti vannet til vesten gir oppdrift og legge seg på rygg, slappe av og ligge stille over litt tid.

Se video av oppgave 4. Flyte på rygg iført redningsvest

Oppgave 5. Selvberging med redningsvest
Eleven skal ved fall fra lav brygge/kant puste rolig og gjenvinne pustekontroll, se etter hvor hen kan komme opp og ta seg dit og opp.

Se video av oppgave 5. Selvberging med redningsvest

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette temaet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene for dette temaet, finner du i Badestigen 1. -2. og 3. - 4. trinn.