Trygg ferdsel ved vann

Her finner du aktiviteter som kan hjelpe eleven på veien mot å bli svømmedyktig, i stand til å berge seg selv, og deretter andre. Å øve på trygg ferdsel ved vann handler om at eleven oppnår kompetanse i å ivareta egen sikkerhet ved vann. Gjennom regelmessige uteaktiviteter erfarer eleven variasjonene i utemiljøet ved vann. Det betyr å oppleve vær og temperaturforskjeller i luft og vann, flo og fjære og glatte overflater ved vann. Å øve på trygg ferdsel ved vann trenger ikke kun foregå på solskinnsdager.     

Det er en glidende overgang fra trygg ferdsel ved vann, til å kunne ta vare på seg selv i og på vann, og å være i stand til å berge en annen persons liv. Aktivitetene er derfor presentert fra det enkle til det komplekse og gjenspeiler progresjonen i kompetansemålene.  

Aktiviteter for å øve på trygg ferdsel ved vann

Aktivitetene egner seg godt til tverrfaglig opplæring.