Risikovurdering

Risikovurdering handler om å  gjennkjenne ulike natur- og atferdsmønstre før en eventuell fare eller ulykke skjer. Dette kan være å gjenkjenne mønstre i naturen som for eksempel værutvikling, tidevann, strømmende vann, og atferdsmønstre hos ungdom ved opplæring i, ved og på vann og bading.  Å forstå og å handle hensiktsmessig og gjennomføre trygg ferdsel, er en kompetanse en utvikler over tid.   

La eleven reflektere over og synliggjøre farene ved en planlagt uteaktivitet i lokalt opplæringsmiljø eller i et nytt opplæringsmiljø i, ved eller på vann. Hva kan vi gjøre for å redusere mulighetene eller unngå at det går galt? Hva gjør vi hvis det går galt? Å gjenkjenne mønstre danner grunnlag for å vurdere, forstå og tilegne seg kompetanse innen risikovurdering i varierte miljø.

Trygg ferdsel er et gjennomgående tema i opplæringen fra 1. - 10. trinn, der eleven skal øve på trygg ferdsel og kunne tilkalle hjelp i løpet av 2. trinn.  I løpet av 7. trinn skal eleven kunne vurdere sikkerhet i uteaktiviteter og naturferdsel og gjennomføre selvberging i vann. I løpet av 10. trinn skal eleven utvikle kompetanse i å vurdere risiko og sikkerhet i ulike uteaktiviteter. Dette gjelder også uteaktiviteter i, ved og på vann. 

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgave som underveisvurdering for risikovurdering, finner du under temaet livredning i vann.

Aktiviteter for risikovurdering

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot det bærende elementet 31 med tilhørende oppgave.

Risikovurdering

Isvett (rs.no)

Istips i istiden (rs.no)

Forstå været (rs.no)