Risikovurdering

Internkontrollforskriften stiller krav til konkrete tiltak for å forebygge og håndtere ulykker.

Ved all opplæring og bading utendørs i, ved og på vann bør din skole gjennomføre en risikovurdering i forkant. En risikovurdering er en gjennomgang av hva som kan forårsake skade eller sykdom i opplæringen eller badingen. 

En risikovurdering har tre kjernespørsmål:

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

  1. Finn farekildene.
  2. Hva kan skje og hvor sannsynlig er det?
  3. Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  4. Tiltak og videre arbeid.

Risikodiagram

Under planleggingen av enhver opplærings- ellerbadesituasjon i, ved og på vann må det besluttes hva som er akseptabel risiko. En risikovurdering gjennom et risikodiagram er et svært nyttig hjelpemiddel i denne prosessen.

Prosessen bør begynne med at man identifiserer alle mulige risikoer og situasjoner som kan medføre ulykke eller skade. Deretter bør momenter som fremstår som "ikke relevante" ekskluderes og det arbeides videre med hendelser som mest sannsynlig kan oppstå. Disse hendelsene fylles inn i risikodiagrammet og blir analysert med hvor stor sannsynlighet det er for at de oppstår og hva slags konsekvens det kan medføre.

Risikodiagram PDF

Som hovedregel skal det jobbes for at:

  • Risikoer som er i røde felt elimineres.
  • Risikoer som er i gule felt håndteres.
  • Risikoer som ligger i grønne felt overvåkes.

Tiltaksplan og eksempel PDF

Les også

En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi